disclaimer

 HV Partners gaat op basis van langs deze weg verstrekte informatie geen enkele vorm van contractuele verplichting aan, noch zijn medewerkers en tussenpersonen van HV Partners bevoegd contracten aan te gaan.                       

Hoewel deze informatie met de grootste zorg en naar waarheid tot stand is gekomen, aanvaard HV Partners onder geen beding enige vorm van aansprakelijkheid wegens eventuele onjuistheden, of verkeerde uitleg, van de informatie.

                       

Evenmin aanvaard HV Partners enige aansprakelijkheid voor de handelingen die de ontvanger verricht op basis van deze informatie.

                       

Informatie over bestemmingsplannen geven wij op basis van de bij ons laatst bekende gegevens. Bestemmingsplannen zijn echter aan verandering onderhevig, hierdoor kunt u dan ook aan de door ons verstrekte gegevens geen rechten ontlenen. Wij verwijzen altijd naar het vigerende bestemmingsplan van de gemeente. Grondprijzen kunnen fluctueren, er kunnen geen garanties gegeven worden over toekomstige waardestijgingen.