Propositie Amsterdam

De propositie Amsterdam ligt in de gemeente Sloten (provincie Noord Holland). Het betreft meerdere percelen agrarische grond.

Aanbiedingsplicht.
Bij (of vooruitlopend op) een eventuele toekomstige bestemmingswijziging is er sprake van een aanbiedingsplicht aan een nader door verkoper aan te wijzen bouwbedrijf, dan wel (project)ontwikkelaar.

Voormalig Programma Aanpak Stikstof

PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit programma werkten het Rijk en provincies aan minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. Op deze website vindt u informatie over de uitvoering. Dit betreft informatie over natuur, toestemmingsverlening, het werken met AERIUS en monitoring.

Te veel stikstof neerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Meer informatie leest u hier.
Bron: bij12.nl

Kadastrale gemeente: 

Sloten Noord Holland.

Sectie:

I 1480

Grootte project:

circa 1.29.80 ha.

Ruimtelijke plannen

Over ruimtelijkeplannen.nl
Ruimtelijkeplannen.nl is het online loket waarmee de overheid digitale ruimtelijke plannen ontsluit. De ruimtelijke plannen worden daarbij als één beeld weergegeven zodat in één oogopslag duidelijk wordt welke ruimtelijke plannen er voor een bepaald gebied gemaakt zijn. Ruimtelijkeplannen.nl is voor iedereen benaderbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht om ruimtelijke plannen te digitaliseren en toegankelijk te maken via de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Het Kadaster en Geonovum zijn sinds 1 mei 2010 samen verantwoordelijk voor het beheer van deze Landelijke Voorzienin
Bron: Ruimtelijkeplannen.nl

Van interesse naar aankoop

Heeft u ook interesse in de aankoop van het door ons aangeboden perceel Amsterdam?

Neem contact op met een van onze adviseurs die u graag te woord staan om eventuele vragen te beantwoorden en/of uitleg te geven hoe het vervolg proces te werk zal gaan voor het aankopen van een kavel van het desbetreffende perceel Amsterdam. 

Wij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur op het telefoonnummer 0251 3420 66


amsterdam, groei en aangeboden perceel